Przejdź do treści
  • bip

Oświata

Szkolnictwo na terenie gm. Krzynowłoga Mała

Bazę oświaty w gminie Krzynowłoga Mała stanowią następujące placówki:

 termomodernizacja Zespolu Szkol w Krzynowlodze Malej(1)

PA107519

boisko wielofunkcyjne w Krzynowlodze Malej 2

1. Szkoła Podstawowa w Krzynowłodze Małej, złożony z następujących typów szkół:

  • Punkt Przedszkolny – uczęszcza do niego ok. 50 dzieci z Krzynowłogi Małej oraz miejscowości leżących w pobliżu. Punkt przedszkolny jest czynnyw godzinach od 7.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku.
  • Szkoła Podstawowa – największa szkoła podstawowa w gminie, w której uczy się ponad 300 uczniów.

W skład Szkoły Podstawowej wchodzi kompleks budynków wraz z pełnowymiarową salą gimnastyczną, która posiada pełne wyposażenie od przebieralni, natryskowni przez siłownię po magazyn sprzętu sportowego i niezbędną ilość sanitariatów, w tym dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia gospodarcze.

adres: ul. Szkolna 4, 06 - 316 Krzynowłoga Mała, tel. 29-751-26-07 lub 29-751-27-22

e-mail krzynowlogamala@gmail.com

Dyrektor - Pani Małgorzata Budna

Wicedyrektor – Pan Włodzimierz Rudziński

Kierownik sali gimnastycznej – Pan Włodzimierz Kiliś

teromodernizacja Szkoly Podstawowej w Romanach-Seborach

plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Romanach-Seborach

2. Szkoła Podstawowa w Romanach – Seborach – uczęszcza tu ponad 50 uczniów. Budynek o powierzchni 423 m2 oddano do użytku w 1963 roku.

adres: Romany – Sebory 7, 06 – 300 Przasnysz, tel. 029-751-34-10

e-mail romany-sebory.sp@wp.pl

Dyrektor - Pani Agata Chmielewska

 

plac zabaw w Szkle Podstawowej w Ulatowie-Adamach

3. Szkoła Podstawowa w Ulatowie – Adamach - uczęszcza tu ponad 50 uczniów. Budynek szkolny oddano do użytku w 1957 roku. Pod względem powierzchni (576 m2) jest to druga pod względem wielkości szkoła w gminie.

adres: Ulatowo – Adamy, tel. 0-29-597-31- 41

e-mail ulatowo_szkola@wp.pl

Dyrektorem placówki jest Pani Danuta Łubińska