Przejdź do treści
  • bip

Władze gminy

 


Wójt Gminy Krzynowłoga Mała

mgr Jerzy Humięcki


Zakres zadań i kompetencji
 
Jerzy Humiecki

 


Sekretarz Gminy

Anna Leśnik


Zakres zadań i kompetencji
 

 

FullSizeRender

 

 

 


Skarbnik Gminy

mgr Marzena Zając


Zakres zadań i kompetencji
 
Marzena Zajac1