Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

W związku z nadejściem sezonu zimowego, pogorszeniem się warunków meteorologicznych i mogących wystąpić intensywnych opadów śniegu, przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.

Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Śliskie i zasypane śniegiem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych mają duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

W sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 tj. ze zm.).

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy niedopuszczenie do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający śnieg i zapewnienie w razie konieczności odśnieżania dachu oraz elementów elewacji budynku.

Obowiązek ten obejmuje również usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śnieżnych mogących zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się w ich pobliżu.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu, powinny być wykonywane zgodnie z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, przypomina się właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o spełnieniu obowiązków wynikających z powyższych przepisów.