Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Sekretarz Gminy

Milena Nowicka
 


Telefon: 029 7512720
Fax: 029 7512725
email: sekretarz@krzynowlogamala.pl

Do zadań i kompetencji Sekretarza Gminy należy:

 • organizowanie pracy Urzędu i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne stanowiska pracy;
 • opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzedu oraz uaktualnienie go w razie potrzeb;
 • współpraca z Radą oraz komisjami Rady w zakresie swojego działania;
 • przestrzeganie przez pracowników dyscypliny pracy w Urzędzie;
 • przestrzeganie przez pracowników przepisów ustawy o pracownikach samorządowych oraz kodeksu podstępowania administracyjnego;
 • adaptacja zaowodowa nowozatrudnionych pracowników samorządowych, opiekun praktyk szkolnych;
 • opracowywanie zakresów czynności dla kierowników i samodzielnych stanowisk pracy;
 • pod nieobecność wójta wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników oraz kierowników jednostek organizacyjnych;
 • przestrzeganie zasad określonych w Regulaminie Urzędu oraz innych wewnętrznych aktach prawnych Wójta;
 • nadzorowanie spraw osobowych kierowników jednostek organizacyjnych Gminy;
 • rozstrxyganie sporów kompetencyjnych między pracownikami na tle realizacji zadań Urzędu;
 • dbanie o podnoszenie kwalifikacji przez pracowników;
 • prowadzenie kontroli wewnętrznych Urzędu w zakresie nadzorowanych spraw oraz koordynacja kontroli zewnętrznych;
 • prowadzi rejestr zarządzeń Wójta Gminy;
 • nadzoruje działania związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych, Prezydenta RP, Sejmu RP, Senatu RP, wyborów parlamentarnych i referendów oraz wykonuje zadania urzędnika
 • wyborczego w Gminie;
 • wykonuje obowiązki w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa przez Wójta;
 • uczestniczy w pracach Rady Gminy bez prawa głosowania;
 • nadzoruje prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
 • prowiadzi książkę kontroli;
 • wykonuje zadania powierzone przez Wójta związane zfunkcjonowaniem Urzędu;
 • sprawuje bezpośredni nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy w Urzędzie oraz referatem ds. gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.
LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData