Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Celem Konkursu jest m.in. promowanie gospodarki cyrkularnej (obiegu zamkniętego) oraz ukazanie i docenienie pomysłowych i oryginalnych pozalekcyjnych aktywności szkół i nauczycieli z województwa mazowieckiego w tym zakresie. Pomimo, że tematyka wydaje się trudna i specjalistyczna, to dotyczy zagadnień i aktywności szkół, które otaczają każdego z nas i są z pewnością realizowane w przedszkolach i szkołach. Podstawowe informacje na temat gospodarki cyrkularnej oraz przykłady zachowań zgodnych z jej zasadami znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu Konkursu.

Do konkursu można zgłaszać przeprowadzone, w przedszkolu lub szkole, zajęcia edukacyjne dotyczące gospodarki cyrkularnej, w postaci dodatkowych lekcji oraz zajęć pozalekcyjnych (dni otwartych, konkursów, przedsięwzięć społecznych, imprez, warsztatów, zajęć technicznych, sportowych), angażujących społeczność szkolną, rodziny i przyjaciół przedszkolaków oraz uczniów w celu zapoznania się z zasadami gospodarki cyrkularnej oraz możliwości jej stosowania w życiu codziennym. Do konkursu może być zgłoszone jednorazowe wydarzenie (lekcja, warsztat, konkurs, impreza szkolna, dzień otwarty, tydzień/ miesiąc tematyczny) zrealizowany w placówce w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 2 października 2023 roku.

W celu udokumentowania organizacji w przedszkolu lub szkole zajęć edukacyjnych należy przygotować relację, która zostanie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola lub szkoły, a w przypadku braku strony internetowej w innej dostępnej przestrzeni internetowej. Należy zapewnić, aby relacje zamieszczane w Internecie, np. na portalach społecznościowych były ogólnodostępne i możliwe do odtworzenia przynajmniej do czasu rozstrzygnięcia konkursu. Link do relacji należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym.

Zgłoszenie do Konkursu odbywa się wyłącznie elektronicznie i obejmuje:

  • Wypełnienie zgłoszenia w MS Forms i przesłanie go za jego pośrednictwem.
  • Dodatkowo dosłanie na adres: ekocyrkularni@mazovia.pl podpisanego formularza oraz oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych w następujący sposób:
    1. formularz zgłoszeniowy pobrany z MS Forms lub wypełniony ponownie w MS Word i podpisany przez Zgłaszającego podpisem elektronicznym lub własnoręcznie (skan z podpisem) – wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
    2. podpisanego oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych (skan z podpisem lub podpis elektroniczny) – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.

Na zgłoszenia czekamy od 1 września do 2 października 2023 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych pod numerami telefonów: 22 35 63 839, 22 59 79 092, 22 59 79 480

plakat_EKOcyrkularni_2023.jpg (923 KB)